11-ти Балкански КВ контест 2024г.

Накратко условията:

11 февруари 2024 г., неделя, между 13:00-17:00 UTC (15:00-19:00 българско време), само на 3,5 и 7 MHz, CW, SSB, смесено;

Радиовръзки само с Балканските държави (вкл. LZ, вкл. Кипър и Молдова), само по една връзка на обхват с всеки кореспондент, независимо на CW или на SSB;

По една точка за QSO със станция от категория A (нормална мощност), по две точки за QSO със станция от категория B (QRP станция до 10 W, те предават /QRP след инициала си);

Обмен – RST (RS) и пореден номер (напр. 599005 или 59008). Номерата продължават при смяна на обхвата или смяна CW-SSB и обратно. При смяна на обхвата се изисква поне 10 минути активност на новия обхват;

Множители – изработените префикси на всеки обхват (първите три знака от инициала са отделен префикс, напр. YO3, YO4, TA2, TA8, LZ2, LZ9 и т.н.);

Краен резултат – точките на 3,5 MHz, умножени по префиксите на 3,5 MHz, плюс точките на 7 MHz, умножени по префиксите на 7 MHz;

Класация поотделно за категория А и категория В, без значение само CW, само SSB или смесено.

Отчети до 18.02.2024 г. в Cabrillo формат с е-майл до bfra_hq@hotmail.com и копие до panayotdanev@yahoo.com

Наградни медали за първите 6 от категория А и първите 3 от категория В.

Балканският контест вече от няколко години присъства и в световно признатия контест календар на WA7BNM WA7BNM Contest Calendar: Contest Details