КВ Състезания

БФРЛ организира следните вътрешни и международни късовълнови състезания:

LZ DX Contest

Държавни КВ първенства на SSB и CW

Присъствено състезание "LZ Полеви ден"
 

В допълнение, БФРЛ поддържа и промотира следните КВ състезания:

Международни КВ състезния: