За БФРЛ

Българската Федерация на Радиолюбителите (БФРЛ) е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо обществено полезна дейност за развитие и утвърждаване на техниката, технологиите, физическата култура и спорта.

БФРЛ е създадена през 1970г. като наследник на:

  • Български радиоклуб (основан през 1926г.)
  • Комитет по радиолюбителство (основан през 1947г.)
  • Централен радиоклуб (основан през 1951г.)

От 1991г. БФРЛ е регистрирана като независима организация под форма на юридическо лице с нестопанска цел.

БФРЛ е пълноправен член на Международната Радиолюбителска Организация (IARU) - статут, който ѝ позволява да поддържа установена връзка между глобалната организация и Комисия за Регулиране на Съобщенията (КРС).

Публично достъпни файлове: