Full Calendar

Bulgarian Radiosport Team Championship

Изпит за радиолюбители в гр. Казанлък

Hobby Radio Expo - Казанлък

Републикански КВ-турнир „БАЛЧИК–ВЪЛНИ–ПРИЯТЕЛИ“

Детско-юношески лагер и радиозбор

Детско-юношески лагер и радиозбор

Детско-юношески лагер и радиозбор

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Изпит за радиолюбители в гр. София

Изпит за радиолюбители в гр. София

Изпит за радиолюбители в гр. София

Изпит за радиолюбители в гр. Пловдив

Изпит за радиолюбители в гр. София

Изпит за радиолюбители в гр. София

"Електрон Прогрес" Контест

Присъствен КВ турнир 2019

Държавно КВ първенство SSB

Държавно КВ първенство CW

КВ първенство "Милара контест"

КВ първенство "Васил Левски"