Документи

БФРЛ регулярно публикува документи, които отразяват дейността ѝ. Те са категоризирани спрямо групите по-долу.

Нормативни

Нормативни актове (устав, наредби, правилници)

Протоколи

Протоколи от заседания на УС и ОС

Финансови документи

Финансови отчети

Лични данни

Декларации за защита на личните данни (GDPR)