WA7BNM Contest Calendar

Subscribe to WA7BNM Contest Calendar feed
Calendar of ham radio contests
Updated: 37 min 33 sec ago

REF Contest, CW

9 hours 41 min ago
0600Z, Jan 25 to 1800Z, Jan 26

BARTG RTTY Sprint

9 hours 41 min ago
1200Z, Jan 25 to 1200Z, Jan 26

UBA DX Contest, SSB

9 hours 41 min ago
1300Z, Jan 25 to 1300Z, Jan 26

Winter Field Day

9 hours 41 min ago
1900Z, Jan 25 to 1900Z, Jan 26

SKCC Sprint

Sat, 18/01/2020 - 02:12
0000Z-0200Z, Jan 22

CQ 160-Meter Contest, CW

Sat, 18/01/2020 - 02:12
2200Z, Jan 24 to 2200Z, Jan 26

NCCC Sprint

Wed, 15/01/2020 - 02:03
0230Z-0300Z, Jan 17

PRO Digi Contest

Tue, 14/01/2020 - 07:59
0000Z-1159Z, Jan 18

Run for the Bacon QRP Contest

Tue, 14/01/2020 - 07:59
0200Z-0400Z, Jan 20

Feld Hell Sprint

Mon, 13/01/2020 - 04:51
2000Z-2359Z, Jan 18 (EU-AF) and 2300Z, Jan 18 to 0259Z, Jan 19 (ENA-ESA) and 0200Z-0559Z, Jan 19 (WNA-OC-AS)

NAQCC CW Sprint

Sun, 12/01/2020 - 04:46
0130Z-0330Z, Jan 16

Hungarian DX Contest

Sun, 12/01/2020 - 04:46
1200Z, Jan 18 to 1159Z, Jan 19

RSGB AFS Contest, SSB

Sun, 12/01/2020 - 04:46
1300Z-1700Z, Jan 18

North American QSO Party, SSB

Sun, 12/01/2020 - 04:46
1800Z, Jan 18 to 0559Z, Jan 19

NA Collegiate Championship, SSB

Sun, 12/01/2020 - 04:46
1800Z, Jan 18 to 0559Z, Jan 19

ARRL January VHF Contest

Sun, 12/01/2020 - 04:46
1900Z, Jan 18 to 0359Z, Jan 20

WAB 1.8 MHz Phone/CW

Sun, 12/01/2020 - 04:46
1900Z-2300Z, Jan 18

LZ Open Contest

Sat, 11/01/2020 - 07:42
1800Z-2200Z, Jan 17

4 States QRP Group Second Sunday Sprint

Tue, 07/01/2020 - 04:31
0100Z-0300Z, Jan 13

NRAU-Baltic Contest, SSB

Mon, 06/01/2020 - 04:27
0630Z-0830Z, Jan 12

Pages