Организационна структура

Управителен съвет

Име Инициал Контакти Длъжност
Виктор Ценков Ценков LZ3NN +359 889 319297, email Председател
Христо Живков Здравков LZ1YQ   Зам. председател
Иван Киров Котев LZ1IK   Финанси
Бойчо Димитров Хаджийски LZ1BJ   КВ направление
Асен Евгениев Кънев LZ2HQ   УКВ направление
Иван Георгиев Иванов LZ1PJ   HST направление
Стефан Венциславов Александров LZ1WDX +359 878 260360. email Комуникации при кризи и бедствия
Веселин Георгиев Котаров LZ5VK   Информационни технологии
Руско Тодоров Русев LZ1RT   Направление Радиозасичане

 

Контролен съвет

Име Инициал
Йордан Радков Янков LZ2UU
Стоян Петров Топалов LZ1STQ
Христо Милков Игнатов LZ3FN

 

Secretary

Име Инициал
Panayot Asenov Danev LZ1US