УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 13.10.2023

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 13.10.2023

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 13.10.2023 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

  1. Дата на провеждане: 13 октомври 2023 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане:

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджии Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

  1. Дневен ред:
  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Приемане на спортни календари по направления.
  3. Утвърждаване  на принципите на финансиране на български състезатели за участия  на шампионати в чужбина за 2024.
  4. 22-ро Световното първенство по радиозасичане в Чехия – представяне на нац. отбор.
  5. 19-то Световно първенство по скоростна телеграфия  в Приморско – домакинство и представяне на отбора.
  6. LZDX Contest 2023 подготовка и други актуални въпроси.
  7. Разни.

 

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

29.09.2023