УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 24.03.2023

 

Изх. N 07/10.03.2023

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 24.03.2023

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 24.03.2023 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

  1. Дата на провеждане: 24 март 2023 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане:

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджии Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Дневен ред:

  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Насрочване на отчетно Общо събрание на БФРА за 2022г.
  3. Актуални въпроси пред БФРЛ за 2023г.
  4. Разни

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

10.03.2023