Класиране 10-ти Балкански КВ контест 2023 г.

Класиране 10-ти Балкански КВ контест 2023 г.

Място   Инициал      Точки  Множител  Точки  Множител  Крайна

                                  7 MHz     7 MHz     3,5 MHz  3,5 MHz    сума

 

                                   Категория А

1      LZ8R              (30x19)        +        (24x15)    =    930

2      YO6CFB        (29x17)         +        (23x15)   =    838

3      LZ5M             (25x17)         +        (21x14)   =    719

4      9A3QB           (24x17)         +       (16x14)    =    632

5      LZ6G             (20x16)          +       (19x13)    =    567

6      LZ5IL             (24x18)         +        (12x10)    =   552

7      ER5DX          (22x16)         +        (12x9)      =    460

8      YO4FHU       (20x13)          +        (14x11)   =    414

9      Z35F             (19x12)          +        (17x10)   =    398

10    ER1BF          (17x14)          +        (9x9)       =    319

11    YO7LDT       (15x12)          +        (12x11)    =    312

12    LZ1KNB       (12x12)          +         (13x12)    =   300

13    SV1XG         (17x12)          +         (10x9)     =    294

14    Z62NS          (19x15)          +         (0x0)       =    285

15    SZ4TRI         (18x14)          +         (2x2)       =    256

16    Z33PB          (10x8)            +         (14x8)     =    192

17    LZ1MC         (2x2)               +        (15x10)    =    154

18    YO5QDI       (9x9)               +         (9x8)       =    153

19    LZ5EO         (12x11)           +         (4x4)       =    148

20    SZ8LES       (13x10)           +         (0x0)       =    130

21    YO4TL         (8x7)               +         (8x8)       =    120

22    LZ1GD        (7x7)                +         (0x0)       =    49

23    S59DM        (3x2)                +         (7x6)       =    48

23    SV1NZB      (8x6)                +         (0x0)       =    48

25    SV8SXF      (6x6)                +         (0x0)       =    36

26    SV9RPE      (6x5)                +         (0x0)       =    30

27    YO4AAC      (5x4)               +         (0x0)        =    20

 

 

                                   Категория В

1   E70SIC/QRP (16x14)             +         (6x6)       =    260

2   LZ1US/QRP  (10x8)               +         (11x9)     =    179

3   SV1IU/QRP   (10x8)              +          (8x8)        =   144

4   LZ2YJ/QRP   (12x8)              +          (0x0)        =   96

 

 

Не изпратиха отчети E77EA, E7CW, Z32TO, YU1KN, YT5RA,

YO6DBL, E7/Z35M, Z35U, SV8AJN и още няколко, направили

под 10 връзки.