Общо събрание на БФРЛ 11 декември 2021

Уважаеми колеги,

На 11 декември в х-л Банкя Палас, Банкя се проведе Отчетно-изборно събрание на БФРЛ.

Събранието взе следните по-важи решения:

  • Прие доклада на председателя на УС;
  • Прие бюджета и насоките на развитие на БФРЛ в периода 2022 – 2024г.
  • Прие решение за целево блокиране на 62 000 EUR за закупуване на офис на БФРЛ (в сумата влизат и по-рано блокирани средства);
  • Прие нов УС в състав:

Виктор Ценков Ценков - Председател на УС

Асен Захариев Арсенов - Зам. председател на УС, работа с клубовете

Бойчо Давидков Хаджийски - КВ дейност

Веселин Георгиев Котаров - IT 

Георги Николов Георгиев - УКВ дейност

Иван Георгиев Иванов - скоростна телеграфия

Иван Киров Котев - финанси

Милен Николаев Късев - радиозасичане

Стефан Венциславов Александров - аварийни комуникации

 

Събранието беше излъчвано на живо и всеки може да се запознае със записа във FB страницата на БФРЛ.

До няколко дни в раздел документи на сайта на БФРЛ ще се публикуват протокола и доклада на проведеното ОС.

Да пожелаем успешна и ползотворна работа на новия УС!