УС на БФРЛ на 24.03.2023 РЕШЕНИЯ

Изх. N11/27.03.2023

Протокол No. 20

от проведено заседание на УС на БФРЛ

Дата и време на провеждането

24 март 2023 г. от 18:30 ч. до 20:40 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера, бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Асен Арсенов, LZ3AS

Иван Иванов, LZ1PJ

Иван Котев, LZ1IK

Стефан Александров, LZ1WDX

Взели отношение задочно:

Милен Късев, LZ2MNK

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

 

Дневен ред

1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.

2. Насрочване на отчетно Общо събрание на БФРА за 2023 г.

3. Актуални въпроси пред БФРЛ за 2023 г.

3.1 Участие на YOTA 2023

3.2 Участие на БФРЛ на радиолюбителското изложение във Фридрисхафен през 2023 г.

3.3 Възобновяване срещите в офиса на БФРЛ

3.4 Подновяване курсовете за радиолюбители в офиса на БФРЛ

4. Разни

4.1 Предложение към БФРЛ за организиране на Световното първенство по скоростна телеграфия HST през 2023 г.

 

 

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения:

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

Отворени задачи от предишните заседания на УС.

 

  1. Продължава работата по дипломите:

УС на БФРЛ отправя покана към всички, имащи възможност да помагат с дипломите на БФРЛ.

  1. Все още класацията на КВ шампион не е окончателно изчислена.
  2. Официалното класиране на LZDX Contest 2022 още не е публикувано, макар че практически цялата работа по отчитането е свършена!

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ, отговорници по направления, Иван Иванов, LZ1PJ
 

 

 

Веселин Котаров, LZ5VK

2.

Насрочване на отчетно Общо събрание на БФРЛ за 2023 г.

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ свиква на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 20 (двадесети) май 2023 година от 12.00 часа в офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5 офис.1 при следният дневен ред:

1.Отчет за дейността на БФРЛ през 2022 г.

2.Приемане на финансовия отчет на БФРЛ  за 2022 г.

3. Приемане бюджет на БФРЛ за 2023 г..

4. Актуализиране на списъка с членовете на БФРЛ.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 13:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

 

 

Виктор Ценков, LZ3NN

3.

Актуални въпроси пред БФРЛ за 2023 г.

 

3.1 Участие на YOTA 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Участие на БФРЛ на радиолюбителското изложение във Фридрисхафен през 2023 г.

 

 

3.2 Радиолюбителска среща – Казанлък 2023

 

 

 

 

3.3 Възобновяване срещите в офиса на БФРЛ

 

 

 

 

 

3.4 Подновяване курсовете за радиолюбители в офиса на БФРЛ

 

 

Във връзка за изпращането на участници от страна на БФРЛ на YOTA 2023, която ще се проведе в Унгария от 5-12 август БФРЛ обявява конкурс за потенциални участници, като в срок до 1 май 2023 г. кандидатите могат да изпращат мотивационни писма (каквато е дългогодишната практика на БФРЛ) на следния адрес: us@bfra.bg

Условията за участие са следните:

Възраст от 16 до 25 г., като с изключение на водача на отбора, на останалите членове това трябва да им е първо участие.
С изключение на транспортните разходи до Унгария и

минимална такса за участие (около 50 EUR на човек) всичко oстанало за целия престой 7 дни се поема от IARU-R1.

 

Във връзка с това изложение на което БФРЛ е редовен участник, УС на БФРЛ отправя призив към всички членове на БФРЛ с предложения, препоръки и пряка помощ, така че да направим щанда на БФРЛ максимално привлекателен и интригуващ.

Традиционната радиолюбителска среща / изложение ще се състои в периода 9-11 юни в района на язовир Копринка, х-л Роза, както през 2022 г. УС на БФРЛ благодари на Владимир Даскалов, LZ1KZ и Руско Русев, LZ1RT за усилията тази чудесна проява да се проведе за поредна година.

УС на БФРЛ призовава за  редовни срещи в непринудена среда в офиса на БФРЛ, ж.к. Лагера бл.5  - карта на следния линк:  https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Срещите ще се провеждат всеки втори вторник на месеца от 18:00. Вход свободен!!

 

Във връзка с подобряване на здравословното състояние на LZ1WDX курсовете ще бъдат възобновени в началото на м. май. Допълнително ще бъде съобщена датата на началото на курсовете.

 

 

01.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06

 

 

 

Приключено

 

 

 

 

 

Приключено

 

 

 

УС на БФРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ

 

4.

Разни

4.1 Предложение към БФРЛ за организиране на Световното първенство по скоростна телеграфия HST през 2023 г.

 

 

 

 

4.2 Решение за ограничение активните обяви в базара на сайта на БФРЛ

 

УС на БФРЛ изказва своята принципна позиция с възможност да организира Световното HST първенство през 2023 г. Подробности за домакинството, мястото и условията за провеждане ще се определят след официалното възлагане от страна на IARU – R1 и съгласуване с HSTWG. 

 

УС единодушно реши броя на активните обяви на даден потребител да не са повече от 20 бр. Във връзка с това решение ще изготвим писма до потребителите, които в момента не отговарят на това условие!

 

май 2023

 

 

 

 

 

 

01.05

 

Иван Иванов, LZ1PJ

 

 

 

 

 

Иван Иванов, LZ1PJ

 

 

Водещ заседанието: ……………………………………..  Протоколчик: ......................................

Виктор Ценков, LZ3NN                                                    Панайот Данев, LZ1US