Обсъждане на промени в ТИ

Уважаеми колеги във връзка с предстоящите промени в ТИ бихме искали да поставим на дискусия някои от съществените промени касаещи пряко всички Български радиолюбители.
Приканваме ви да се включите в дискусиите във форума на БФРЛ и фейсбук групата на БФРЛ.
Някои от съществените промени са :

Условия и ред за предоставяне на опознавателни знаци
Приложение № 3 към чл. 10
Точки
3.4. Временни опознавателни знаци за честване на бележити дати могат да бъдат предоставени само за дати, които са свързани с радиолюбителската дейност или български официални празници.

8. В случаите по т. 1, т. 3.1 и т. 4 един радиолюбител или радиоклуб може да притежава само един опознавателен знак.

8.1. В рамките на една календарна година радиолюбител или радиоклуб може да притежава само един временен опознавателен знак за честване на бележити дати и експедиции и един временен знак за участие в международни радиолюбителски състезания.

9.2. Опознавателен знак на радиоклуб може да бъде предоставен за ползване на всяко юридическо лице или физическо лице – едноличен търговец, което е определило отговорник на радиоклуба – лице, навършило 18 години и притежаващо разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1.

Линкове към дискусията във форума на БФРЛ и фейсбук групата на БФРЛ:

https://forum.bfra.bg/viewtopic.php?f=36&t=3056

https://www.facebook.com/groups/LZ1BFR

За да бъде видяна публикацията във форума на БФРЛ трябва да сте логнати в профила си.

Tags: