Заседание на УС на БФРЛ

Уважаеми колеги,

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 19 юни 2020 г. се свиква заседание на Управителния съвет. Поканата е адресирана към членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

Дата на провеждане: 19 юни 2020 г. (петък). Начало: 18.30 часа

Място на провеждане: Офис на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера, бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджи Йово” и ул. „Йосиф Цанков”). Местоположение в Гугъл карти.

Дневен ред:

  1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
  2. Насрочване на отчетно Общо събрание на БФРЛ за 2019 г.
  3. Актуализиране на спортните календари по направления за 2020 г. след пандемията от COVID-19.
  4. Димпломната програма на БФРЛ – програма за реални действия.
  5.  Предложения на кандидатури и избор на нов YOTA координатор.
  6. Актуални въпроси за вписване на клубовете в Агенцията по вписванията и пререгистрацията им по Закона за спорта.
  7. Разни

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN
Председател на УС на БФРЛ

05.06.2020 г.

Tags: