УС на БФРЛ на 20.12.2019

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 20.12.2019

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 20.12.2019 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 1. Дата на провеждане: 20 ДЕКЕМВРИ 2019 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане:

- Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. „Балканджи Йово” и ул. „Йосиф Цанков”.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

 1. Дневен ред:
 1. Отворени задачи от предишните заседания на УС.
 2. Отчет на международните прояви, организирани от БФРЛ през 2019:

-       ARDF купа „Черно море” Приморско;

-       YOTA 2019 - Банкя

-       Световно първенство по скоростна телеграфия HST – АЛБЕНА

 1. Приемане на спортните календари по направления за 2020г.
 2. Отчети по направения за 2019:
 • КВ,
 • УКВ
 • HST
 • ARDF
 1. КВ шампион 2020 – потвърждаване на условията, списък с контестите.
 2. Специални инициали на БФРЛ за 2020г.
 3. Лицензиране на клубовете в ММС, съгласно новите изисквания за закона за спорта.
 4. Разни

 

С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

Председател на УС на БФРЛ

 

Tags: