Важно съобщение до клубовете, членове на БФРЛ

Уважаеми колеги,

Във връзка с „Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета“ в срок до 15.02.2019 всички Юридически лица с нестопанска цел за длъжни да пуснат до ДАНС: 
  План за въвеждащо и продължаващо обучение съгл. чл.67, ал.1 ППЗМИП за 2019 

С цел максимално улеснение БФРЛ  е подготвил типов план, които да бъде в полза на всички членове. Типовия план е изпратен по e-mail до клубовете. Ако някой не го е получил, моля да прати e-mail до lz3nn@abv.bg да му бъдат изпратени отново на желания от него e-mail.

Глобата започва от 10 000 лв... така, че нещата са доста сериозни.

С уважение: 

Виктор Ценков - LZ3NN  

 

Tags: