Държавно първенство CW

Време на провеждане: 
Събота, 13. April 2024 - 16:00 to 18:59
Описание: 

УСЛОВИЯ за провеждане на държавните първенства на КВ

Организираните от БФРЛ държавни първенства на къси вълни се провеждат, както следва:

 1. Време на провеждане:

втора събота на м. април

(13 април 2024 г.)

1600-1859 LZT

Държавно първенство CW

трета събота на м. април

(20 април 2024 г.)

1600-1859 LZT

Държавно първенство SSB

 1. Обхвати:
  Разрешава се работата само на 3,5 MHz съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион.
 2. Рапорт:
  Обменят се контролни номера, състоящи се от шест цифри. Първите три цифри са поредният номер на радиовръзката, а вторите три цифри са приетият номер на радиовръзката от предходния кореспондент. При първата радиовръзка се дава контролен номер 001000.
 3. Категории:
  • А1. Лични радиостанции с един оператор, изходна мощност над 100 W
  • А2. Лични радиостанции с един оператор, изходна мощност до 100 W
  • В. Клубни радиостанции
  • С. Слушатели
 4. Интервал на установяване на QSO с една и съща радиостанция:
  Повторна връзка с една радиостанция може да се направи след изтичането на интервал от петнадесет минути. Допуска се разлика във времената, записани в двата отчета до три минути.
 5. Точки:
  Начисляват се по две точки за всяка радиовръзка.
 6. VІІ.Точки за слушатели:
  Начисляват се две точки за приети двата инициала и двата номера, една точка за приети двата инициала и единия от номерата. Един и същи инициал може да се повтаря най-много три пъти за период от 30 минути.
 7. Клубните радиостанции трябва да работят с трибуквените си суфикси, а личните - с двубуквените или трибуквените си суфикси.
  Работилите с еднобуквен суфикс няма да бъдат класирани.
 8. Само един сигнал може да бъде излъчван от участник във всеки един момент от времето. Не е позволено да се извършва „самоспотване“ или да се изисква от други станции да „спотнат“ участника.
 9. Награди:
  На първите трима във всяка от категориите ще бъдат дадени медали.

Тази година ще има класация и по клубове, която е различна от класацията на клубните станции . Ще бъдат сумирани резултатите на всички участници, заявили в лога принадлежност към даден радиоклуб – член на БФРЛ. Радиоклубовете, заели първите три места ще бъдат наградени с плаки.

Списък на клубовете, членове на БФРЛ:
 

N.

Найменование

Седалище

Инициал

1

Радиоклуб - Хасково

Хасково

LZ1KAM

2

ЛЗ Флора фауна клуб

Габрово

LZ2KFF

3

Радиоклуб ТУ-Габрово

Габрово

LZ2KAC

4

Радиклуб Портолагос

Кърджали

LZ1KCO

5

Централен радиоклуб

София

LZ1KSA

6

Спортен клуб Електронинвест

София

LZ1KWW

7

Радиолюбителски клуб - Пловдив

Пловдив

LZ1KSP

8

Български контест тим

Брезник

LZ1KPO

9

Радиоклуб Лом

Лом

LZ2KLR

10

Спортен клуб "ОРЛОВЕЦ ЕКСТРЕМУМ"

Габрово

LZ2KOE

11

Радиоклуб Болкан Контест Груп

Карлово

LZ1KCG

12

Сдружение радиоклуб ЛЗ 2 КСБ БАЛЧИК

Балчик

LZ2KSB

13

Сдружение радиоклуб Милара

Пловдив

LZ1KFM

14

Спортен радиоклуб Стара Загора

Стара Загора

LZ1KSZ

15

Нов радиоклуб

София

LZ1KAB

16

Балкански спортен клуб

Карлово

LZ1KZA

17

Радиоклуб Троян

Троян

LZ2KTS

18

Радиоклуб Силистра

Силистра

LZ2KSL

19

Радиоклуб Ловеч

Ловеч

LZ2KEF

20

Спортен радиоклуб Варна

Варна

 

21

Радиоклуб Варна

Варна

LZ2KVA

 1. Отчети:
  Препоръчва се изпращането на отчети в електронен вид във формат КАБРИЛО.
 2. Срок за изпращане на отчетите:
  До 5 дни след провеждането на състезанието до lz1bj@yahoo.com
  В краен случай по пощата до  БФРЛ, П.К. 830, 1000 София
 3. Пояснения:

Един оператор означава: само един човек, без никаква външна помощ, извършва всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, описване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване.

Времето в отчетите трябва да е в GMT.

Тип на събитието: