Държавно първенство SSB

Време на провеждане: 
Събота, 15. April 2023 - 16:00 to 19:59
Описание: 

Организираните от БФРЛ държавни първенства на къси вълни се провеждат, както следва:

УСЛОВИЯ за провеждане на държавните първенства на КВ

Организираните от БФРЛ държавни първенства на къси вълни се провеждат, както следва:

 1. Време на провеждане:

2-ра събота на м. април

(8 април 2023 г.)

1600-2000 LZT

Държавно първенство CW

3-та събота на м. април

(15 април 2023 г.)

1600-2000 LZT

Държавно първенство SSB

 1. Обхвати:
  Разрешава се работата само на 3,5 MHz съгласно плана за честотните ленти на IARU 1 регион.
 2. Рапорт:
  Обменят се контролни номера, състоящи се от шест цифри. Първите три цифри са поредният номер на радиовръзката, а вторите три цифри са приетият номер на радиовръзката от предходния кореспондент. При първата радиовръзка се дава контролен номер 001000.
 3. Категории:
  • А1. Лични радиостанции с един оператор, изходна мощност над 100 W
  • А2. Лични радиостанции с един оператор, изходна мощност до 100 W
  • В. Клубни радиостанции
  • С. Слушатели
 4. Интервал на установяване на QSO с една и съща радиостанция:
  Повторна връзка с една радиостанция може да се направи след изтичането на интервал от тридесет минути. Допуска се разлика във времената, записани в двата отчета до три минути.
 5. Точки:
  Начисляват се по две точки за всяка радиовръзка.
 6. VІІ.Точки за слушатели:
  Начисляват се две точки за приети двата инициала и двата номера, една точка за приети двата инициала и единия от номерата. Един и същи инициал може да се повтаря най-много три пъти за период от 30 минути.
 7. Клубните радиостанции трябва да работят с трибуквените си суфикси, а личните - с двубуквените или трибуквените си суфикси.
  Работилите с еднобуквен суфикс няма да бъдат класирани.
 8. Само един сигнал може да бъде излъчван от участник във всеки един момент от времето. Не е позволено да се извършва „самоспотване“ или да се изисква от други станции да „спотнат“ участника.
 9. Награди:
  На първите трима във всяка от категориите ще бъдат дадени медали.
 10. Отчети:
  Препоръчва се изпращането на отчети в електронен вид.
 11. Срок за изпращане на отчетите:
  До 7 дни след провеждането на състезанието до lz1bj@yahoo.com(link sends e-mail)
  В краен случай по пощата до  БФРЛ, П.К. 830, 1000 София
 12. Пояснения:

Един оператор означава: само един човек, без никаква външна помощ, извършва всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, описване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване.

Много оператори означава: двама или повече души извършват всички функции – приемане, предаване, правене на връзки, записване на връзките, получаване и изпращане на „спотове“, пренастройка и превключване на антени и оборудване.

Времето в отчетите трябва да е в GMT.

Тип на събитието: