УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 16.02.2017

 На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 16.02.2017 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 I.                   Дата на провеждане: 16 Февруари 2017 (четвъртък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. Балканжди Йово и ул. Йосиф Цанков.

Линк в Google (снимката изобщо не е актуална, но дава представа за местоположението):

https://maps.google.bg/maps?q=%D0%B6%D0%BA.+%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B1%D0%BB.5&layer=c&sll=42.683435,23.292454&cbp=13,265.67,,0,2&cbll=42.683867,23.292474&hl=bg&ie=UTF8&hq=&hnear=%D0%B6.%D0%BA.+%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0+5%D0%93,+1612+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F&ll=42.679154,23.305521&spn=0.049785,0.123596&t=h&z=14&vpsrc=0&panoid=MpfR_Fr0slvOxiB3y6WsFQ

 Дневен ред:

1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ.

2. Дискусия и вземане на становище на УС на БФРЛ относно заведената искова молба на СПОРТЕН РАДИОКЛУБ СОФИЯ, представляван от Николай Ботев – LZ1PV, срещу решенията на ОС на БФРЛ, проведено на 10.12.2016.

3. Утвърждаване на Наредба за членски внос на БФРЛ.

4. Разни.

 С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

 

01.02.2017

Допълнителна информация