Петият Балкански КВ контест ще се проведе по традиция през втората неделя на месец февруари, тази година това е 11 февруари. Регламентът е същият, както предишните четири години с една единствена, но много важна промяна – контестът ще продължи само четири часа вместо досегашните шест. Ето и самият регламент:

 

1. Дата и час11 февруари 2018, неделя от 13:00 UTC до 17:00 UTC (15:00-19:00 LZT).
2. Участници: Само радиолюбители от балканските държави, т.е., чиито повиквателни знаци започват с (по азбучен ред): 4O, 5B, 9A, C4, E7, ER, H2, J4, LZ, P3, S5, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, YM, YO, YP, YQ, YR, YT, YU, Z3, Z6, ZA, ZC4.
3. ЦелДа с осъществят радиовръзки с колкото може повече радиолюбители от балканските държави (включително и своята) и с колкото може повече префикси.   
4. Обхвати: 3.5 MHz и 7 MHzПри смяна на обхвата връщане на същия обхват се позволява след не по-малко от 10 минути.
5. Вид работаCWSSBсмесено.
6. КатегорииКатегория A – Разрешена мощност съгласно лицензията на радиолюбителя, но не повече от 1000 W INPUT и Категория B – Мощност не надвишаваща 10 W INPUT (QRP). Участниците в тази категория предават /QRP след повиквателния си знак (например LZ1US/QRP).
7. ОбменCW – RST рапорт плюс поредния номер на QSO-то (например 589023), SSB – RS плюс поредния номер на QSO-то (например 57006). При смяна вида работа (от CW на SSB или обратното) или обхвата последователността на номерата продължава.
8. Множители:  Отделно за всеки обхват – броят на изработените балкански префикси на съответния обхватЗа целите на този контест различен префикс е всеки повиквателен знак, който се различава в първите си три знакаТака LZ6, LZ7, SV3, SV4, Z31, Z32, TA1, TAи т. нса различни множителино LZ07KM се зачита като LZ0, YO2017се зачита като YO2, ER650MD се зачита като ER6 и т. н. Участие от географски район, чийто префикс е различен от оригиналния, се зачита като този префикс .
9. Разрешени радиовръзкиСамо по една радиовръзка, с която и да е радиостанция, е валидна на всеки обхватнезависимо от вида работа (например, ако LZ6Y осъществи радиовръзка с ZA1RE on 7 MHz / CWвтора радиовръзка между тях на същия обхват няма да бъде валидна, независимо на CW илиSSB;  една радиовръзка между тях на 3.5 MHz ще бъде валидна).
10. QSO точки: Всяка радиовръзка с радиостанция от категория A носи по една точка, а радиовръзка с радиостанция от категория B носи по две точки. Повторена радиовръзка със същия кореспондент на същия обхват носи по нула точки за двете радиовръзки (първоначалната и повторената). Радиовръзки, отчетени с разлика или повече минути от реалното време, носят също нула точки.
11. Краен резултатКрайният резултат за двете категории е сумата от QSO точките на обхват 3.5 MHzумножени по множителя на този обхватплюс QSO точките на обхват 7 MHz, умножени по множителя на този обхват (например, ако Z32TY е установил връзки с 20 станции на 3.5 MHz, 3 от тях QRPи е изработил 15 префикса, както и с 25 станции на 7 MHz, 5 от тях QRPи е изработил 18 префиксанеговият краен резултат ще бъде (17+6)x15 + (20+10)x18 = 345+540 = 885 точки).
12. КласиранеПоотделно за категория A и категория B без да се прави разлика между само CW, само SSB или смесено.
13. ОтчетиВсички времена трябва да бъдат UTC (GMT). Задължителен е електронен отчет в Cabrillo формат, изпратен с мейлВ графата Subject напишете Balkan Contest и повиквателния си знак. Изпратете отчета си с мейл на адрес panayotdanev@yahoo.com и копие до bfra_hq@hotmail.com 
14. Краен срок: Всички отчети трябва да бъдат изпратени не по-късно от 18 февруари, неделя.
15. Дисквалификация: Всяко нарушение на радиолюбителските регулаторни документи, правилата на контеста, неспортсменско поведение, използване на нерадиолюбителски комуникации (като телефон, Интернет и т. н.) ще се счита за достатъчно за дисквалификация.
16. НаградиС плакети се награждават първите шест класирани радиолюбители от категория A и първите три от категория Bкакто и най-високо класиралите се от всяка държава, ако не са в числото на горните.
 
Успех на всички участници, както и много удоволствие!

Additional information