Протокол No. от проведено заседание на УС на БФРЛ

 

Дата и време на провеждането

28 Септември 2018 г. от 18:30 ч. до 21:30 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера. бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Руско Русев, LZ1RT

Иван Котев, LZ1IK

Иван Иванов, LZ1PJ (задочно по Sype)

Стефан Александров, LZ1WDX

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Асен Кънев, LZ2HQ

Присъствали членове на КС

 

Протоколчик

Панайот Данев, LZ1US

Присъствали гости

Панайот Данев, LZ1US

Владимир Радев, LZ1OT

Стоян Топалов, LZ1STQ

Божидар Мадов, LZ1BBM

Валентин Събев, LZ1VS

Веселина Топалова, LZ1VST

Мариус Богатов, LZ5FD

Петър Петров, LZ2PEP

Виктор Маринов, LZ1NY

Елена Жалова, LZ1YLE

Донка Генадиева, LZ1CM

Дневен ред

1. Отворени задачи от предишния УС.

2. Отчитане на последните международни прояви с участието на БФРЛ:

- IARU HFContest, YOTA 2018 Южна Африка,  Световно HST първенство – Казахстан, Световно ARDF първенство – Южна Корея.

3. Домакинство на Световното HST първенство през 2019г. – създаване на организационен комитет.

4. Възможност за домакинство на YOTA 2019 в България – дискусия и вземане на окончателно решение.

5. LZ DX 2018 – текуща организация.

6. КВ шампион на България. Отчитане резултатите за 2017г. Правила за 2019г. Отговорник за отчитане на резултатите.

7. Обсъждане на спортен календар за 2019.

8. Оставка на Христо Здравков – LZ1YQ – дискусия.

9. Разни:

9.1 Ден на отворени врати в БФРЛ;

9.2 Присъствено КВ състезание през 2019

9.3 Депозирана оставка на Руско Русев като ARDF ръководител секция на БФРЛ по лични причини.

9.4 Определяне на следващото заседание на УС на БФРЛ

 

 

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения

 

Точка

 

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1.

 Отворени задачи от предишния УС.

 

Констатира следните съществени отворени задачи от предишния УС:

-       Забавянето на приемане на нов устройствен правилник на БФРЛ

-       Отпечатване на членски карти на новоприетите  клубове

-       Забавяне пускането на новата платформа на сайта на БФРЛ

 

 

30.12. 2018

 

 

30.10.2018

 

30.12.2018

 

 

LZ3NN
LZ1WDX

 

LZ3NN

 

LZ5VK

2.

Отчитане на последните международни прояви с участието на БФРЛ:

- IARU HFContest, YOTA 2018 Южна Африка,  Световно HST първенство – Казахстан, Световно ARDF първенство – Южна Корея.

 

- IARU HF Contest – много добро класиране с потенциал за много по добро.  За участието ни през 2019г. ще се закупят необходимите лицензи за WinTest и HQ модул.

 

YOTA 2018 Южна Африка – участвахме с трима представители. Много интензивна лекторска програма по мнение на присъстващите. Ванеса Павлова успя да се подготви по доста труден конспект от 350 страници и се яви на изпит за придобиване на HAREC сертификат който според действащите разпоредби в РБ и дава директно клас 1

 

Световно HST първенство – Казахстан – Много добра организация от стана на домакините. Отлично представяне на нашите състезатели – четири медала за Теодора Гецова (златен Rufz, сребърен Morse Runer, и бронзови на приемане и предаване) и сребърен медал на Николай Енчев на Morse Runer

 

 Световно ARDF първенство – Южна Корея – Отлично представяне на нашите състезатели: златен  и сребърен медал класика на 144MHz), златен медал на Иван на Андрея Дяксова (радиоориентиране и Сираков и сребърен на Евангелина Дяксова на радиоориентиране.

 

30.03.2019

 

 

 

 

 

 

Приключило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключило

 

УС на БФРЛ

3.

Домакинство на Световното HST първенство през 2019г. – създаване на организационен комитет.

С решение на HST работната група България ще е домакин на Световното HST първенство през 2019г.

Състезанието ще бъде на черноморското крайбрежие в началото на септември.

Избира основен комитет по организацията на първенството в състав:

Иван Иванов – LZ1PJ

Иван Котев – LZ1IK

Виктор Ценков – LZ3NN

На следващото заседание на УС ще се предложи подробен план за организация и отговорници по направления за организация на първенството  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Иванов – LZ1PJ

Иван Котев – LZ1IK

Виктор Ценков – LZ3NN

 

4.

 Възможност за домакинство на YOTA 2019 в България – дискусия и вземане на окончателно решение

Проведе се задълбочена дискусия. Представи се писмо от YOTA координатора в България Гергана Русева – LZ1ZYL.

Преобладаващото мнение на членовете на УС и на преки участници в YOTA през годините е, че БФРЛ може да се справи с подобна организация  на много високо ниво и има какво да се покаже на участниците и на какво да се научат.

От всички членове на УС единствено Руско Русев изрази опасението си, че не може да се справим с подобна организация.

УС на БФРЛ приема решение да изпрати официална кандидатура за организиране на YOTA 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приключило

 

5.

LZ DX 2018 – текуща организация.

Организацията е в ход.

Приканва за активно участие на LZ станции.

 

 

6.

КВ шампион на България. Отчитане резултатите за 2017г. Правила за 2019г. Отговорник за отчитане на резултатите.

Утвърждава резултатите за 2017г. по любезно изготвената таблица от LZ6AJ.

Основните правила остават същите, като се очаква потвърждение датите на контестите за 2019 г, за да се публикуват пълните правила с участващите контести.

УС на БФРЛ ще предложи на LZ6AJ да се наеме с отчитането на резултатите.

 

 

 

30.12.2018

 

 

 

УС на БФРЛ

7.

Обсъждане на спортен календар за 2019.

Приканва отговорниците по направления до следващото заседание на УС да представят спорният календар  за 2019г. по отделните направления.

 

Следващо заседание на УС

 

Отговорници по направления

8.

Оставка на Христо Здравков – LZ1YQ – дискусия

В своето писмо Хрсто Здравков дава оставка като член на УС. УС на БФРЛ не може да вземе отношение по въпроси, които са от компетенцията на Общото събрание.

 

 

9.

Разни

 

 

 

9.1

Ден на отворени врати в БФРЛ

По предложение на Иван Котев – LZ1IK  до края на 2018г. БФРЛ ще обяви ден на отворени врати. На този ден всеки ще може да се запознае подробно с всички интересуващи го дейности и документи на БФРЛ. Датата ще бъде обявена по-късно. С цел по-голяма оперативност на предварително изпратените въпроси ще бъде отговорено първоначално. Моля изпращайте  въпросите си на e-mail: ….

 

 

9.2

Присъствено КВ състезание през 2019

Приема предложението на „Болкан контест груп” и „Милара интернешънъл” съвместно с БФРЛ присъственото състезание през 2019г. да се проведе в град Карлово, под патронажа на Община Карлово.

Дати на провеждане: 06.07.2019.
Подробните условия ще бъдат публикувани по-късно на сайта на БФРЛ.

 

 

9.3

Депозирана оставка на Руско Русев като ARDF ръководител секция на БФРЛ по лични прични.

Приема депонираната оставка на Руско Русев LZ1RT като ръководител секция радиозасичане на БФРЛ по лични причини.
Благодарности за отлично вършената работа през годините.

 

 

9.4

Определяне на следващото заседание на УС на БФРЛ

Определя следващото заседание на УС на БФРЛ да бъде в началото на декември 2018.

 

 

 

 

 

Водещ заседанието: ……………………………………..

Виктор Ценков - LZ3NN

 

 

Additional information