От 8ми до 15ти юли в централен регион Гаутенг на Република Южна Африка ще се проведе летният лагер Youngsters On The Air за млади радиолюбители. Поканени са отбори от различни страни членки на IARU включително и България. Отборът се състои от четирима човека - трима участници (на възраст от навършени 15 до 25 години ) и тийм лидер (на възраст между 18 и 30 години). Участниците не са длъжни да имат разрешително за радиолюбители, но трябва да взимат активно участие във всички дейности, включени по програма и да имат жив интерес към радиолюбителското хоби. 

Изисквания:

Всеки, проявил желание да участва в YOTA като представител на България, трябва:

     1.  Да бъде на възраст между 15 и 25 години; За лидер между 18 и 30 години.
    2. Да изпрати самостоятелно изготвено мотивационно писмо, с което в рамките на 500 думи да обоснове желанието си да бъде включен в отбора, както и с какво може да допринесе за развитието му. 
     3. Да има валидни документи за пътуване; Тъй като Република Южна Африка има специфични изисквания относно документи и други подробности по влизането в страната, можете да разгледате изискванията по-подробно на този адрес: www.home-affairs.gov.za/  
За лица под 18 години също има конкретни изисквания. Тях можете да разгледате тук:www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-ofentry-effective-1-june-2015

     4. Да владее на добро ниво поне един западен език (желателно е, да бъде английски).

Разходи:
Всеки участник трябва да поеме следните разходи:
    1. Такса за участие, изисквана от организаторите - 25€ (50лв.);
    2. Разходите по пътуването (самолетни билети ....);
    3. Джобни пари.

Всичко останало (настаняване, храна, дейности) се поема от IARU.

Краен срок за кандидатстване: 13ти март 2018.

Моля, пращайте кандидатурите си на имейл адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Гергана Русева, LZ1ZYL

Additional information