УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФРЛ НА 23.02.2018

На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 23.02.2018 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 I.          Дата на провеждане: 23 ФЕВРУАРИ 2018 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Хотелски комплекс „Синята вода” в близост до Пловдив:

https://www.google.bg/maps/place/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0/@42.2469781,24.8420483,2165m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x7b1ef486257dc896!2z0JrQvtC80L_Qu9C10LrRgSDQodC40L3Rj9GC0LAg0LLQvtC00LA!8m2!3d42.2469781!4d24.8420483!3m4!1s0x0:0x7b1ef486257dc896!8m2!3d42.2469781!4d24.8420483

II. Дневен ред:

1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ.

2. Създаване на организационен комитет за провеждане Европейската купа по HST в Разлог/Банско 

3. Дискусия за бъдещето на бюлетина, излъчван от БФРЛ.

4. Приемане на нови членове на БФРЛ

5. Обсъждане българското участие на YOTA 2018

6.Разни.

 

 С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

09.01.2018

Additional information