Отчетен доклад

от Панайот Данев, LZ1US,

представител на БФРЛ на Конференцията

             Уважаеми колеги,

 На Конференцията присъстваха делегати от 40 страни, 13 от тях имаха и пълномощно от друга държава (proxy) да представляват същата. БФРЛ беше една от тях с официално пълномощно от турската организация (TRAC), за което можем само да бъдем благодарни на турските колеги.

Накратко резултатите.

Първо тези, свързани с БФРЛ.

- Кандидатурата на БФРЛ за домакинство на следващата Конференция не успя да спечели. Победител стана Сърбия и така Конференцията през 2020 година ще се проведе в Нови Сад;

- Не беше прието и предложението на БФРЛ бъдещите домакини на световни или европейски първенства по радиозасичане и скоростна телеграфия предварително да координират датите на първенствата, така че да не съвпадат. Идеята беше състезатели или зрители, които искат да участват и в двете, да не бъдат възпрепятствани. Логично и лесно за изпълнение, но, странно защо, не намери подкрепа;

- Все пак и една добра новина. Иван Иванов, LZ1PJ ще възглавява работната група по скоростна телеграфия и през следващите три години. Честито на Иван.

 Преминавам към останалите решения и препоръки. Искам да обърна внимание, че както и на предишни конференции, измежду тях имаше немалко странни, безсмислени и неадекватни препоръки, на които не си заслужава да бъде отделяно специално внимание. Ето един пример. В Европа рано или късно ще отпадне аналоговото УКВ радиоразпръскване и ще се премине към цифрово. Затова се предлага още отсега да се направи заявка в диапазона 87,5 – 108 MHz да се задели лента за радиолюбителско ползване. Превъзходно, но ще се случи ли през следващите три години, които са обект на обсъждания?

 Но да започна със съществените решения и препоръки. Голяма част от тях касаят и БФРЛ.

 Комитет C2 (финансови въпроси):

- Беше приет бюджетът за следващите три години. В общи линии рестриктивен в почти всички направления. Ударението се поставя върху дейността на IARURegion 1 по запазването и разширяването на любителските обхвати през следващите две години с цел да бъде постигнат задоволителен резултат на Световната радиоконференция WRC-2019. Няколко VHF обхвата са под потенциална заплаха, а голямата цел на IARURegion 1 е обхватът 50 – 52 MHz да се разшири до 54 MHz, както това е в Регион 2 и Регион 3;

- Беше решено, че ако до 2020 година продължи тенденцията за намаляване на общия брой членове в Регион 1 (а тази тенденция е поне от 20 години), след 2020 година ще се увеличи членският внос. В момента той е 1,80 швейцарски франка, т.е. около 3,10 лв на лице.

 Комитет C3 (административни въпроси):

- Документи за бъдещи Конференции да се подават към Секретаря на Регион 1 най-късно до 10 седмици преди съответната Конференция;

- Кандидатите за Изпълнителния комитет на Регион 1 да представят автобиография най-късно два месеца преди съответната Конференция;

- Домакинът на всяка Конференция да осигури за официалното откриване на същата интернет видео в реално време;

- Досегашният Комитет по външни връзки (External Relations Committee) се преименува в Regulatory and Spectrum Management Committee. Той ще се занимава единствено с въпроси, произтичащи от новото му име и ще се възглавява от Dave Court, EI3IO;

- Работната група по електромагнитна съвместимост повишава ранга си в Комитет (C7);

- В пълномощията на координатора по аварийни ситуации се добавя правото да организира упражнения в ефира;

- Да се проучи в страните, членки на СЕРТ какво е състоянието на т.н. начална (novice) лицензия, за да се премине към нейната хармонизация в Европа;

- Да се предложи кодът на Морз да бъде признат в ЮНЕСКО за част от световното културно наследство (чудесно предложение, нека и БФРЛ да се включи към страните, предложили горното Австрия, Германия и Холандия, а и да се използва обстоятелството, че начело на ЮНЕСКО е българка. П.Д.);

- Регион 1 да включи в интернет страницата си линк към DXCC списъка на ARRL;

- При изпращането на QSL картички да се ползва т.н. QR код. Това е германско предложение, съвсем ново, до всяко QSL бюро ще бъде изпратено подробно описание и инструкция за употреба;

- Регион 1 да създаде работна група, която в контакт със съответните държавни администрации във всяка страна да се опита да намали ограниченията при издигане на любителски антени.

 Комитет C4 (КВ):

- Беше утвърден списък на честотите от късовълновите обхвати за ползване в евентуални аварийни ситуации. За България такава честота е само една – известната 3764 kHz;

- Ако радиолюбител при участие в контест предава извън границите на съответния обхват, наказанието да е дисквалификация;

- Да започне кампания по измерване на шумовете по любителските обхвати, като за целта всяка страна ще получи инструкции и специален софтуер, които да разпространи сред своите членове, а националните организации периодично да докладват резултатите (тази кампания важи и за УКВ обхватите. П.Д.);

- Бяха приети незначителни промени в банд плана на обхват 5 MHz, а именно:

5351,5 – 5354,0 CW, максимум 200 Hz лента;

5354,0 – 5366,0 всички видове работа, максимум 2700 Hz лента;

5366,0 – 5366,5 QRP, бавно CW, максимум 10 Hz лента.

- Ако обстоятелствата налагат, обхватът 5 MHz може да се ползва и за аварийни комуникации;

- Малки промени в банд плана на обхват 10 MHz, а именно:

10100 – 10130 CW, 200 Hz, център на QRP активност 10116 kHz;

10130 – 10150 цифрови видове работа, 500 Hz, като това не променя правото CW да се ползва по целия обхват.

- За лентата 3500 – 3510 kHz да се запише в банд плана, че е за междуконтинентални връзки;

- Да се премахнат маяците (beacons) в обхватите под 14 MHz. В момента има такива и всяка страна ще бъде уведомена, че това е официалната политика на IARU;

- В обхвата 5 MHz (60 m) да не се провеждат контести.

- Да се потърси хармонизация на банд плановете на Регион 1 с тези на Регион 2 и Регион 3 там, където е възможна;

- Организаторите на контести да посочват точни подобхвати.

 Комитет C5 (УКВ):

- Да се въведе т.н. Experimental Machine Generated Mode с лента 500 Hz в обхватите 144, 432 и 1296 MHz;

- Лека модификация на обхвата 144 MHz, а именно:

144,025 – 144,100 CW, 500 Hz;

144,100 – 144,150 CW и MGM, 500 Hz;

144,150 – 144,400 CW, SSB и MGM, 2700 Hz, отпада централната честота за PSK31.

- Всяка страна да определи честоти за аварийни комуникации в обхватите 144 и 432 MHz;

- Страните членки да контактуват с държавните администрации и да ги уведомят, че обхватите 24 и 47 GHz са любителски, и трябва да останат такива и след Световната радиоконференция WRC-2019, независимо от апетитите на други служби;

- Нови категории в контестите:

SINGLE-LOW POWER и MULTI-LOW POWER – мощност до 100 W PEP, една антена с един активен елемент (вибратор);

- В резултатите от контестите да се публикува списък на станциите, за които е установено, че са уговаряли връзки по Интернет или други подобни начини. Предупреждение (жълт картон) при първо такова нарушение, забрана за по-нататъшно участие в контести (червен картон) при второ нарушение. Последното се отнася за всички оператори на MULTI станция;

- В обхвата 50 MHz да се разрешат локални експерименти в лентата 50,5 – 52,0 MHz, но само ако не пречат на други оператори;

- Да се определят права и задължение на работната група по контестите - кой какво трябва да знае и какво е позволено да прави.

  Комитет C7 (Електромагнитна съвместимост):

- Комитетът да изложи вижданията си пред международните организации, включващи в работната си дейност въпроси от елекртомагнитната съвместимост;

- Страните членки да контактуват с държавните стандартизационни институции с цел в стандартите да се въведат изисквания да не се допускат смущения от големи обекти (примерно вятърни генератори). Регион 1 да обобщи направеното по горния въпрос.

 Като заключение на конференцията бяха избрани членовете на ръководния орган – Изпълнителния комитет за следващите три години. Те са:

 Президент: Don Beattie, G3BJ
Вицепрезидент: Faisal Al-Ajmi, 9K2RR
Секретар: Hans Blondeel Timmerman, PB2T
Финансист: Andreas Thiemann, HB9JOE

Членове:
Alessandro Carletti, IV3KKW
Sylvain Azarian, F4GKR
Joerg Jaehrig, DJ3HW
Oliver Tabakovski, Z32TO

Mats Espling, SM6EAN

Да им пожелаем плодотворна работа!

 

                                                                                  С уважение,

                                                                                  Панайот Данев, LZ1US

 

                                                                                  26.09.2017

 

 

 

Additional information