На основание чл.17, ал.1 от Устава на БФРЛ на 29.09.2017 се свиква заседание на  Управителния съвет. Поканват се членовете на КС, представителите на клубовете, както и всички заинтересовани радиолюбители.

 I.                   Дата на провеждане: 29 септември 2017 (петък). Начало: 18.30 часа

                  - Място на провеждане: Офиса на БФРЛ, намиращ се на адрес: София, ж.к. Лагера бл. 5. (ъгъла между ул. Балканжди Йово и ул. Йосиф Цанков.

https://goo.gl/maps/y8gt94MawL12

Дневен ред:

1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ.

2. Отчитане проведеното 21-во Европейско първенство по радиозасичане (ARDF).

3. Отчитане на проведеното 14-то Световно първенство по скоростна телегрфия (HST).

4. Генерална Конференция на IARU-R1 Landshut 2017  – основни решения и подробности от провеждането й.

5. Обсъждане на спортен календар на БФРЛ за 2018г.

6. LZDX Contest 2017, дискусия за провеждането му, отчитане и други належащи въпроси, свързани с провеждането му.

7. Целта на срещата е дискусия и предложение за радиолюбителската дейност в страната – основно за КВ и УКВ дейност.

 

По т.7 молим максимално присъствие на представители на клубовете и техните предложения. При необходимост от пренощуване БФРЛ се ангажира с настаняването им.

 С уважение: Виктор Ценков - LZ3NN

15.09.2017

 

 

Additional information